<ul class="type1">
	<li>區塊標記
	<ul>
		<li>段落: p</li>
		<li>區塊: div</li>
		<li>標題: h1~h6</li>
		<li>特殊編排: pre</li>
	</ul></li>
	<li>行內元素標記
	<ul>
		<li>斷行: br</li>
		<li>字體等: span</li>
		<li>粗體: strong</li>
		<li>超連結: a</li>
	</ul></li>
</ul>
<ul class="type2">
	<li>改變元素成為區塊或行內的特殊用法
	<ul>
		<li>display: block:該元素成為區塊</li>
		<li>display: inline-block:該元素成為非區塊的行內元素</li>
		<li>display: none:該元素不展示出來 (畫面中不會有任何元素顯示)</li>
	</ul></li>
</ul>